Projekt aglomeracija Labin-Raša-Rabac

PROJEKT POBOLJŠANJA VODNO – KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU AGLOMERACIJA LABIN – RAŠA – RABAC

Projekt aglomeracija Labin-Raša-Rabac je unaprjeđenje vodnokomunalne infrastrukture na području grada Labina i okolnih općina, odnosno na području aglomeracija Labin-Raša i Rabac.

Generalno se može reći da se ciljevi ovog projekta mogu promatrati kao osiguranje odgovarajućih usluga odvodnje i vodoopskrbe proširenjem i rekonstrukcijom postojeće mreže te nabavom potrebne opreme za održavanje na području djelovanja Vodovoda Labin d.o.o. uz prihvatljivu cijenu vodnih usluga.

Ciljevi ovog projekta su i poboljšanje i zaštita kakvoće vodnih cjelina za koje se očekuje da će se ostvariti proširenjem i rekonstrukcijom sustava odvodnje.

Doprinos projekta EU Labin-Raša-Rabac pridonosi ostvarivanju ciljeva koji su definirani u Operativnom programu Konkurentnost i kohezija kroz očekivane rezultate projekta.

Rezultati Projekta EU Labin-Raša-Rabackojima se postižu ciljevi Operativnog programa Konkurentnost i kohezija su:

  1. Zaštita okoliša i održivost resursa – Poboljšanje javnog vodoopskrbnog sustava u svrhu osiguranja kvalitete i sigurnosti opskrbe vodom za ljudsku potrošnju
    • Rekonstrukcija sustava vodoopskrbe – Povećanje učinkovitosti sustava vodoopskrbe – smanjenje gubitaka vode i povećanje operativnosti trgovačkog društva
  2. Zaštita okoliša i održivost resursa– Razvoj sustava prikupljanja pročišćavanja otpadnih voda s ciljem doprinosa poboljšanju stanju voda
    • Dogradnja sustava odvodnje – Veća stopa priključenosti stanovništva na sustave javne odvodnje
    • Dogradnja sustava odvodnje – Veća količina otpadne vode koja se pročišćava na odgovarajućoj razini nakon prikupljanja
    • Izgradnja UPOV-a – otpadne vode generirane u aglomeraciji Labin-Raša i aglomeraciji Rabac će se pročišćavati sukladno zakonskoj regulativi
Skip to content