Politika kvalitete i zaštite okoliša

Vodovod Labin d.o.o. Labin je trgovačko društvo za javnu vodoopskrbu i odvodnju koje djeluje na području Grada Labina i Općina Kršan, Pićan, Sveta Nedelja i Raša, a djelomično i na području Općina Gračišće i Cerovlje.

Temeljna zadaća i poslovni uspjeh Vodovoda Labin d.o.o. temelji se na postizanju zadovoljstva korisnika naših usluga i to osiguranjem kontinuirane i kvalitetne opskrbe vodom za ljudsku potrošnju, kao i osiguranjem ekološki sigurne odvodnje. To ćemo postići povećanjem razine kvalitete pružanja usluga u svim fazama vodoopskrbe i odvodnje, vodeći pri tome računa o očuvanju zdravlja potrošača i očuvanja okoline od zagađivanja.

Zadovoljstvo naših korisnika kao i ostalih zainteresiranih strana, vlasnika, radnika, dobavljača i lokalne zajednice u kojoj djelujemo, nastojimo ostvariti i kroz primjenu sustava upravljanja kvalitetom ISO 9001, sustava upravljanja zaštitom okoliša ISO 14001, sustava HACCP te poštivanjem relevantnih zakonskih propisa i normi kao i svih obvezujućih dokumenata, internih i vanjskih.

Politika kvalitete i zaštite okoliša temelji se na:

  • zadovoljstvu korisnika naših usluga i naših vlasnika,
  • razvoju kadrova kroz izobrazbu, napredovanje, stvaranje dobrih uvjeta rada, povećanje motiviranosti i osjećaja pripadnosti društvu,
  • odgovornosti prema društvenoj zajednici uz odgovoran odnos prema prirodnim resursima  s naglaskom na zaštitu okoliša i zdravlja ljudi, poštivanju zakona, propisa i standarda, otvorenosti prema javnosti, pravo na pristup informacijama i etičnost u poslovanju,
  • politici razvoja i stalnog ulaganja u kvalitetno održavanje i usavršavanje sustava vodoopskrbe i odvodnje  uz primjenu suvremenih tehnologija i rješenja,
  • racionalnom korištenju energenata i sredstava za obradu vode,
  • gospodarenju otpadom sukladno važećim propisima,
  • sprječavanju ili smanjenju negativnog utjecaja na okoliš.

Politika kvalitete i zaštite okoliša provodi se na način da je stalno unapređenje kvalitete i zaštite okoliša sadržano u svim dijelovima poslovanja i poslovnim procesima u okviru pružanja usluga javne vodoopskrbe i odvodnje našim korisnicima. Provođenje i unapređenje politike kvalitete i zaštite okoliša pravo je i obveza Uprave i svih radnika Vodovoda Labin d.o.o. Labin.

Skip to content