O računu za vodne usluge

Cijene vode, odvodnje i naknada određene su: Odlukama o cijeni vodnih usluga javne vodoopskrbe i odvodnje (uz suglasnosti  Grada i Općina) te Odlukama o naknadama za razvoj (odvodnja i IVS), Zakonom o vodnim uslugama, Zakonom o financiranju vodnog gospodarstva, Zakonom o PDV-u.

Količina isporučene usluge u mjesecu utvrđuje se krajem mjeseca prema razlici između očitanog stanja na vodomjeru i stanja prethodnog očitanja, a izražava se u jediničnom iznosu m³ (metar kubični).

Račun za vodne usluge sastoji se od slijedećih stavaka:

CIJENE VODE:

 1. Fiksni dio cijene vode (EUR/mj) – mjesečni paušal – šifra na računu 23
  • Za socijalno ugrožene građane –  šifra na računu 25
 2. Varijabilni dio cijene vode (EUR/m3) – po potrošnji – šifra na računu 01        
  • Za socijalno ugrožene građane – šifra na računu 29

CIJENE ODVODNJE:

Skupljanje otpadnih voda:

 1. Fiksni dio skupljanja otpadnih voda (po korisniku mjesečno) – šifra na računu 35
  • Za socijalno ugrožene građane –  šifra na računu 31
 2. Varijabilni dio skupljanja otpadnih voda – po m³ isporučene vode – šifra na računu 36
  • Za socijalno ugrožene građane – šifra na računu 32

Pročišćavanje otpadnih voda:

 1. Fiksni dio pročišćavanja otpadnih voda (po korisniku mjesečno) – šifra na računu 37
  • Za socijalno ugrožene građane –  šifra na računu 33
 1. Varijabilni dio pročišćavanja otpadnih voda – po m³ isporučene vode – šifra na računu 38
  • Za socijalno ugrožene građane –  šifra na računu 34

CIJENE ODVODNJE ZA NASELJE TOPID –

Vodovod Labin d.o.o. fakturira U IME I ZA RAČUN IVS-a samo potrošačima na području naselja Topid koji su priključeni na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda

Skupljanje otpadnih voda:

 1. Fiksni dio skupljanja otpadnih voda (po korisniku mjesečno) – šifra na računu 65
  • Za socijalno ugrožene građane –  šifra na računu 61
 2. Varijabilni dio skupljanja otpadnih voda – po m³ isporučene vode – šifra na računu 66
  • Za socijalno ugrožene građane – šifra na računu 62

Pročišćavanje otpadnih voda:

 1. Fiksni dio pročišćavanja otpadnih voda (po korisniku mjesečno) – šifra na računu 67
  • Za socijalno ugrožene građane –  šifra na računu 63
 1. Varijabilni dio pročišćavanja otpadnih voda – po m³ isporučene vode – šifra na računu 68
  • Za socijalno ugrožene građane –  šifra na računu 64

NAKNADE ZA RAZVOJ JAVNE ODVODNJE –

po m³ isporučene vode – šifre na računu od 39 do 43 (po općinama)         

OSTALE NAKNADE

(nisu prihod Vodovoda već se prikupljaju za Hrvatske vode odnosno IVS) po m³ isporučene vode:

 1. Naknada za zaštitu voda:
  • Za potrošače koji nisu priključeni na uređaj za pročišćavanje kom. otpadnih voda – šifra na računu 04
  • Za potrošače priključene na uređaj za pročišćavanje kom. otpadnih voda – šifra na računu 14
  • Za potrošače priključene na uređaj za pročišćavanje kom. otpadnih voda Potpićan – šifra na računu 13
 1. Naknada za korištenje voda – šifra na računu 02
 2. Naknada za razvoj IVS (Istarski vodozaštitni sustav) – šifra na računu 28

PDV se obračunava po stopi od 13% – šifra na računu 70 – na:

 1. Cijenu vode
 2. Cijenu odvodnje

PDV na cijenu odvodnje za naselje Topid po stopi od 13% – šifra na računu 69

Ukoliko potrošač ne plati pravovremeno račun za pruženu uslugu, Vodovod Labin d.o.o. ima pravo obračunati zakonsku zateznu kamatu – šifra na računu 99.

Cijena vode i odvodnje različita je za pojedine kategorije potrošača, a cjenik možete pogledati u nastavku.

Skip to content