Kontakt

Pišite nam!

Vaši komentari i pitanja su dobro došli

  CENTRALA I OPĆI POSLOVI

  tel: 052/855-155
  fax: 052/855-099
  Email: vodovod-labin@vodovod-labin.hr

  Direktor
  Alen Golja, struč.spec.oec.
  tel: 052/884-266
  Email: alen.golja@vodovod-labin.hr

  Voditelj za provedbu EU projekta
  Klaudio Bastijanić, dipl.ing.građ.
  tel: 052/884-268
  mob: 098/758-973
  Email: klaudio.bastijanic@vodovod-labin.hr

  Voditelj ureda uprave
  Igor Verbanac, dipl.iur.
  tel: 052/496-493
  mob: 099/2715-744
  Email: igor.verbanac@vodovod-labin.hr

  TEHNIČKA SLUŽBA

  tel: 052/884-262
  Email: tehnika@vodovod-labin.hr

  Tehnički rukovoditelj
  Mihael Vale, dipl.ing.stroj.
  mob: 099/3969-816
  Email: mihael.vale@vodovod-labin.hr

  Prijava kvarova (00:00-24:00)

  tel: 052/874-311
  mob: 091/1855-163

  VODOOPSKRBA

  tel: 052/878-260
  Email: vodoopskrba@vodovod-labin.hr

  Voditelj odjela vodoopskrbe
  Igor Poldrugovac, dipl.ing.politeh.
  mob: 099/6079-473
  Email: igor.poldrugovac@vodovod-labin.hr

  ODVODNJA

  tel: 052/855-314
  Email: odvodnja@vodovod-labin.hr

  Voditelj odjela odvodnje
  Nenad Pauletić, dipl.ing.stroj.
  mob: 091/2233-542
  Email: nenad.pauletic@vodovod-labin.hr

  FINANCIJSKO-RAČUNOVODSTVENA SLUŽBA

  tel: 052/884-269
  Email: financijski.rukovoditelj@vodovod-labin.hr

  Rukovoditeljica financijsko-računovodstvene službe
  Helena Dagostin, univ.spec.oec.
  mob: 091/8871-335
  Email: helena.dagostin@vodovod-labin.hr

  Potrošački odjel – reklamacije
  tel: 052/884-275
  Email: potrosacki.odjel@vodovod-labin.hr

  Prijava stanja vodomjera
  tel: 052/884-277

  SLUŽBA PRIPREME I RAZVOJA

  tel: 052/884-276
  Email: investicije@vodovod-labin.hr

  Rukovoditeljica službe pripreme i razvoja
  Elena Miletić Budanko, ing.građ.
  mob: 091/1896-827
  Email: elena.miletic.budanko@vodovod-labin.hr

  SLUŽBA ZA PROČIŠĆAVANJE I KONTROLU KVALITETE VODE

  tel: 052/884-270
  Email: laboratorij@vodovod-labin.hr

  Rukovoditeljica službe za pročišćavanje  i kontrolu kvalitete  vode
  Tina Paić, dipl.ing.bioteh.
  mob: 099/2615-852
  Email: tina.paic@vodovod-labin.hr

  OPĆE KADROVSKA SLUŽBA

  tel: 052/884-264
  E mail: pravna.sluzba@vodovod-labin.hr

  SLUŽBA NABAVE

  tel: 052/878-161
  Email: nabava@vodovod-labin.hr

  Rukovoditelj službe nabave
  Toni Roce, mag.oec.
  mob: 098/9565-158
  Email: toni.roce@vodovod-labin.hr

  Skip to content