Obavijesti o prekidu opskrbe vodom

NAKON RADOVA MOGUĆA SU ZAMUĆENJA VODE!

U slučaju zamućenja nazvati (dežurni telefoni):
091 1855 163 (07:00-22:00)
091 1855 164 (22:00-07:00)
052 874 311 (22:00-07:00)

Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Raša

Lokacija: Krapan, Ul.M.Tita Raša

Uzrok prekida: Kvar

Vrijeme prekida:
26.05.2022. 09:00 - 26.05.2022. 14:00

Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Sveta Nedelja

Lokacija: Paradiž

Uzrok prekida: Radovi

Vrijeme prekida:
26.05.2022. 09:00 - 26.05.2022. 12:00

Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Raša

Lokacija: Raša Ul. m.V.Ilirik 2 - 60

Uzrok prekida: kvar

Vrijeme prekida:
24.05.2022. 13:00 - 24.05.2022. 15:00

Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Grad Labin

Lokacija: Vinež

Uzrok prekida: Radovi

Vrijeme prekida:
24.05.2022. 09:00 - 24.05.2022. 12:00

Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Raša

Lokacija: Ravni

Uzrok prekida: Radovi

Vrijeme prekida:
19.05.2022. 08:00 - 19.05.2022. 15:00

Obavijest o prekidu opskrbe vodom

Općina/Grad: Općina Raša

Lokacija: Trget

Uzrok prekida: Radovi

Vrijeme prekida:
18.05.2022. 09:00 - 18.05.2022. 11:00

Skip to content